halsojobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Halsojobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.
Logo

Undersköterska hemvård

Företag Klippans kommun
Ort
Utgår

2023-03-31

Ansök nu

Undersköterska hemvård

Om arbetsplatsen

Hemvården i Klippan är uppdelad på tre enheter, hemvård Öst, hemvård City och hemvård Ljungbyhed där man arbetar blandad dag och kväll samt egen personal som arbetar natt. Just nu bedriver hemvården ett förändringsarbete inom kvalitet och utveckling för att skapa framtidens hemvård vilket är spännande och utmanande. I Klippans kommun är vi 1600 kollegor som varje dag jobbar med samma fokus - att finnas till för våra invånare, företag och besökare. Vi är alla en viktig del av helheten och vill vara en kommun med stolta medarbetare och stolta Klippanbor. En röd tråd i vår strävan efter en gemensam kultur är att vi alla försöker leva efter våra kärnvärden "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet". Den politiska visionen är en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet. Nyfiken? Läs mer på klippan.se/kollegaiklippan

Arbetsuppgifter

Uppdraget att arbeta som undersköterska i hemvården i Klippans Kommun innefattas av följande: * I ditt uppdrag har du alltid den enskilda individen i fokus där du genomför de beviljade och ordinerade insatserna med ett förebyggande och hälsofrämjande synsätt. Du arbetar utifrån genomförandeplan och vårdplan som är upprättade utifrån personens individuella behov och förutsättningar. * Som undersköterska utför du arbetsuppgifter som innefattas både av Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen där du har skyldighet att följa lagkraven och hålla dig ajour. Du ansvarar för att genomförandeplan finns och är uppdaterad, är fast omsorgskontakt samt att du rapporterar och dokumenterar enligt lagkrav. Du har ett aktivt och tätt samarbete med övriga professioner i teamet så som biståndshandläggare, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut samt har ansvar för att i tidigt skede förmedla förändringar hos individen. Du har ett aktivt och förberedande deltagande på teamträff med övriga professioner. * Du har ett professionellt förhållningssätt där individen och anhöriga ska ges ett gott bemötande med empati i samtliga situationer. Du strävar efter kontinuitet hos den enskilda individen. * Din förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter är god samt att du utvärderar och reflekterar över den egna arbetsinsatsen och tar ansvar för dina reflektioner. Du ska kunna omprioritera och planera om dina arbetsuppgifter efter rådande situationer och hantera stressade situationer. Vidare ska du samarbeta med kollegor för att individen ska få sina insatser utförda med god kvalité. * Du har goda kunskaper inom personlig omvårdnad och kan ge en god och säker hälso- och sjukvård utifrån de olika vårdbehov som den enskilde har. Vidare har du även goda kunskaper inom vardagsrehabilitering och vårdhygien. Du kan utföra socialpedagogiska uppgifter så som samtal, kontakt och aktivering. Du har kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs. Din förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation är god. * Du arbetar under sekretess och har kunskaper inom datoranvändning och säker informationshantering. * I din yrkesroll arbetar du enligt Klippans Kommuns värdegrund, Professionalitet, Engagemang och Öppenhet

Kvalifikationer

Undersköterska i hemvården: * Minst godkänt enligt Skolverkets yrkespaket från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som undersköterska. Utbildningen motsvarar 1500 poäng. - Vid godkänd utbildning där man erhållit titel undersköterska före utbildning på 1500 poäng infördes, har arbetsgivaren möjlighet att göra individuella bedömningar. * Har samt bibehåller den kunskap som krävs för att kunna ta emot följande delegeringar: - Överlämna läkemedel - Insulinbehandling - Subcutana injektioner i förfylld spruta - Sondmatning via Mic-Key eller PEG. * Språkkunskaper i svenska där du har förmåga att förstå, tala, läsa och skriva den svenska som används i vården * Innehar B-körkort * Kunna framföra sig på cykel

Anställningen

Omfattning:

Heltid

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning

Tillträde:

Tillträde enligt överenskommelse, gärna omgående.

Antal tjänster

10

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum:

2023-3-31

Referensnummer:

C125037-2023-8

Kontakt

Felicia Sköld

Enhetschef

0435-28502

felicia.skold@klippan.se

Ida Starnert

Enhetschef

0435-28282

ida.starnert@klippan.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst

0435-28 000

Övrig information

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Som anställd i Klippans kommun kommer du få tillgång till Förmånsklippan, en portal full med förmåner. För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Vi arbetar med ett löpande urval i våra tjänster vilket innebär att vi kontaktar och intervjuar kandidater under ansökningstiden. Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister. Handläggningstiden kan vara upp till två veckor. Att begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen kostar inget.

Dela detta jobb

Logo
Undersköterska hemvård

Klippans kommun