halsojobb.se

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Halsojobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

TLV är en myndighet i förändring och tillväxt. Här finns möjligheter för dig som vill vara med och utveckla det offentligas subventionering av och ersättning till apotek, tandvård och läkemedel.

TLV:s uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa av de skattepengar som det offentliga satsar på läkemedels-, apoteks- och tandvårdsmarknaderna. Det gör vi till bland annat genom reglering, ersättning, uppföljning och tillsyn av marknaderna. Vårt arbete sker i samråd med bland annat myndigheter, bransch- och patientorganisationer och regioner. Vi bygger även allianser och partnerskap internationellt och med forskarvärlden.TLV erbjuder

TLV:s vision Mesta möjliga hälsa för skattepengarna skapar mening i vår vardag. Med stort samhällsengagemang, olika kompetenser och bakgrunder arbetar vi varje dag för att förverkliga visionen.

Vi erbjuder flera förmåner, bland annat flexibel arbetstid och enskilda överenskommelser som löneväxling som du kan läsa mer om nedan. Vi lägger stor vikt vid att utveckla ledarskap och medarbetarskap, där samverkan, kunskapsutbyte, kompetensutveckling, ansvarstagande, teamutveckling samt arbetsmiljö är viktigt. Vi vill ge dig goda möjligheter att utvecklas och ta ansvar.

Vi utvecklar tekniskt stöd för att skapa en mobil, flexibel arbetsplats. Vårt kontor ligger centralt i Stockholm.

Introduktion och utveckling

Vi är måna om att du som arbetar här ska få en bra start. Därför erbjuder vi dig ett introduktionsprogram och en handledare som är ditt stöd under den första tiden.

Alla medarbetare har medarbetarsamtal med sin chef vid minst ett tillfälle per år med återkommande avstämningar. Vid samtalen får du återkoppling på ditt arbete, ni diskuterar din arbetssituation och planerar arbetet framåt och din utveckling utifrån verksamhetens mål.

Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskaps- och medarbetarskapsfrågor är av stor betydelse och är de grundläggande idéerna till vårt förhållningssätt till varandra. Arbetet bygger på forskning från Försvarshögskolan och innebär att teamet, delaktigheten och dialogen spelar stor roll.

Vi vill vara ett gott föredöme för varandra, visa tillit och personlig omtanke samt bidra till att vi alla känner inspiration och motivation i arbetet. På det sättet skapar vi goda resultat och bidrar till att det är roligt att gå till jobbet.

Flexibel arbetstid

Vi tillämpar flexibel arbetstid vilket innebär att du har möjlighet att anpassa din arbetstid efter dina behov och förutsättningar i den mån verksamheten tillåter. Tanken är att erbjuda möjlighet till balans mellan arbetsliv och privatliv.

Individuell lönesättning

Vi tillämpar individuell lönesättning. Du som medarbetare har ett årligt lönesättande samtal med din chef där utgångspunkten för dialogen är TLV:s lönekriterier och dina mål.

Enskilda överenskommelser som löneväxling

Du har möjlighet att ingå i så kallade enskilda överenskommelser. Detta innebär att du till exempel kan avstå lön eller semesterdagar för löpande avsättning till pension. Du kan också avstå lön för extra semesterdagar eller avstå semesterdagar för högre lön. Vi erbjuder fler varianter på enskilda överenskommelser.

Föräldraskap

Under föräldraledighet får du ett föräldrapenningtillägg så att du tillsammans med ersättningen från Försäkringskassan får omkring 90 procent av din lön under 360 dagar.

Du kan arbeta deltid fram tills barnet fyllt tolv år. Om du är hemma med sjukt barn betalar TLV en kompletterande ersättning för en del av ditt lönebortfall.

Semester

Som statligt anställd har du mellan 28-35 semesterdagar per år. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har.

  • Upp till 29 år har du 28 betalda semesterdagar

  • Från 30 år har du 31 semesterdagar

  • Från 40 år har du 35 semesterdagar

Friskvård och hälsa

Trivsel och god hälsa är en viktig förutsättning för att kunna göra ett bra arbete. Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag på upp till 2 500 kronor per år och ger dig möjlighet att ta ut en timmes friskvård i veckan på arbetstid.
Du får även bidrag för dina kostnader för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och receptbelagda läkemedel med mera.

Försäkringar och pension

Som statligt anställd omfattas du av ett statligt pensionsavtal (PA 16) med tjänste-, efterlevande- och sjukpension. Du har en arbetsskadeförsäkring som ger ersättning vid arbetsskada och en tjänstegrupplivsförsäkring som ger ekonomiskt skydd till efterlevande.

Mer om förmåner och villkor

Läs mer om förmåner och villkor för statsanställda på Arbetsgivarverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bransch

Offentlig sektor

Anställda

140

Huvudkontor

Stockholm

Adress

Fleminggatan 18, 112 26

Webbplats

language

Missa inga jobb från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor