halsojobb.se

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Halsojobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Om hur du blir kiropraktor

Att få räkna sig till skrået kiropraktorer är en ynnest menar Linn Mayer som driver kliniken Klinikum i Åkersberga. Här berättar hon varför hon anser att kiropraktor är världens roligaste arbete och hon förklarar även vad en kiropraktor gör och hur det yrket uppkom.

Som kiropraktor träffar du en otrolig mångfald av människor inleder Linn. Dessa människor behöver du bilda dig en djup förståelse för. Både för vad patienten talar om för dig och även kunna tolka tecknen bakom orden. Är den här personen lite rädd? Finns något bakomliggande som personen inte berättar men som kan ha betydelse för sökorsaken?

- Vårt yrke innebär väldigt mycket reflekterande kring människans väsen. Ju längre tiden skrider desto fler människotyper lär du dig att förstå. Människor kommer ofta till oss i tron att de ”gjort” något i samband med träning eller något tokigt ergonomiskt lyft. Det kan så självklart vara, men vi behöver utgå från ett bredare perspektiv för att få en bättre förståelse för patientens mående.

En kiropraktor utgår från det biopsykosociala perspektivet som sammanväger det fysiologiska, psykosociala med det medicinska.

Ett yrke med gamla anor

Ordet kiropraktik härstammar från grekiskans ”cheiro praktikos” som betyder ”att göra för hand” vilket speglar vårt yrke väldigt väl då undersökning och behandling sker manuellt, ”för hand”.  Kiropraktorer är specialiserade på stelhet- och smärtbesvär i kroppens leder och muskler, vilket även kallas ”muskuloskeletala smärtsyndrom”.

- Den behandlingsmetod som används frekvent och som är signifikant för kiropraktiken kallas för HVLA-manipulation, den delen i behandlingen som gör att det ”knakar”. Knaket är i själva verket en effekt av att det sker en tryckförändring i leden när kiropraktorn med hög hastighet och låg amplitud utför ”justeringen” i ledsegmentet, säger Linn.

Sin verkan till trots är det en skonsam behandling då HVLA-manipulation sker med kontrollerad hastighet, kraft och rörelse vilket ökar den naturliga rörligheten i leden.

- Kompletterande behandling av mjukdelar är ofta nödvändig. Genomgång av rehabilitering och övrig rådgivning ingår också i behandlingen.

Vem kan kalla sig kiropraktor?

- Som kiropraktor räknas man som primärvårdgivare och innehar legitimation från Socialstyrelsen. Kiropraktor är således en skyddad yrkestitel. Utbildningssätet ligger på KI-campus i Solna och heter Skandinaviska kiropraktorhögskolan.

Utbildningen är fem år. När man är färdigutbildad väntar praktiktjänstgöring hos legitimerad kiropraktor om nio månader där man blir anställd och arbetar självständigt med patienter. På kliniken finns tillgång till en medicinskt ansvarig handledare som är legitimerad. Det är även obligatoriskt att auskultera hos övriga primär- och specialistvården under tre månader, därefter är man behörig att ansöka om legitimation, förklarar Linn.

Vem besöker en kiropraktor?

- I vårt yrke som kiropraktorer tar vi ofta emot patienter som har besvär av stelhet, värk eller smärta. Besöket inleds alltid med genomgång av hälsodeklaration och anamnes för att få koll på hälsotillståndet överlag.

Sedan genomförs en undersökning av patientens smärtområde, tillägger Linn. 

- Vi undersöker patienten dels genom att känna på ledrörligheten och på muskulaturen och dels genom använda oss av olika aktuella neurologiska och ortopediska funktionstester. Detta för att kunna verifiera eller utesluta patologi/skada och således smala ned tratten över tänkbara diagnoser.

Allt som oftast söker patienter med besvär de faktiskt kan hjälpa till med men upptäcker de något avvikande så skickar de patienten vidare till annan vårdinstans.

- Vi tar exempelvis blodtrycket på praktisk alla som kommer till oss, och där har vi flertalet gånger sett till att patienter bokar tid för utredning som sedan har lett till medicinering.

Linns uppfattning är att viljan att anlita en kiropraktor är stor. Smärta, värk, stelhet och andra stressrelaterade tillstånd är ständiga plågoandar för människor och verkar inte minska i omfattning. Eftersom en kiropraktor arbetar med behandlingsmetoder som syftar till att optimera funktionen i kroppens leder och muskler så är de, tillsammans med andra liknande professioner, rätt instans att komma till.

Måste man driva eget som kiropraktor eller kan man få en anställning?

- Kiropraktorer verkar mer integrerat i övriga vårdkedjan nu än tidigare, men andelen anställda kiropraktorer i regionerna och de privata vårdjättarna är försvinnande liten jämfört med de som arbetar på helt privata kliniker.

Arbetar man helt privat gör man detta antingen som anställd eller som egen företagare. Tidigare var det vanligt att vara underkonsult men då skattereglerna för ”inhyrd vårdpersonal” ändrades för några år sedan är det svårt att arbeta så eftersom det belopp du tidigare fakturerade kliniken momsfritt nu istället är momsbelagt.

- Våra tjänster är momsfria per se, men just när det sker under konstellationen som underkonsult på annans klinik är regelverket annorlunda.

Linns val när det kommer till utbildning föll på kiropraktiken, inte lärarutbildningen eller läkarutbildningen som också var relevanta kandidater. Yrket som kiropraktor innehåller nämligen lite av varje av det hon är intresserad av - psykologi - kroppens rörelsemönster och funktion, samt att få utbilda och engagera människor.

- Min gymnastiska bakgrund är nog det som mest grundlagt mitt intresse för kroppens utformning, rörelsemönster etcera.

Av Nina Jansdotter